Spokojenost ve Vítkovicích

Údaje o vaší osobě

Prosím, označte příslušnou volbu
Jste hlášená/ý k trvalému pobytu nebo v posledních 5 letech nepřetržitě žijete ve Vítkovicích?
Jste zaměstnaná/ý?
Pracujete ve Vítkovicích?
Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Dotazník

1. Jak se Vám ve Vítkovicích žije?
2. Chtěl/a byste se z Vítkovic odstěhovat do jiné části Ostravy?
3. Zhodnoťte kvalitu života ve Vítkovicích ve vztahu k následujícím oblastem. Oznámkujte každou oblast jako ve škole 1 - výborný, 2 - chvalitebný, 3 - dobrý, 4 - dostatečný, 5 - nedostatečný
1
2
3
4
5
Bydlení
Školy a školky
Pracovní příležitosti ve Vítkovicích
Bezpečnost
Volný čas
4. Jaký druh bydlení využíváte?
5. V jaké části Vítkovic bydlíte? Vyberte dle níže uvedeného rozdělení (1-5)

Najděte prosím místo, v které části bydlíte. Číslo oblasti pak vyznačte.
6. Jak hodnotíte práci úředníků městského úřadu ve Vítkovicích při vyřizování vašich záležitostí?
7. Sledujete dění ve Vítkovicích? (kulturní, společenský, politický život).
8. Z čeho čerpáte informace o Vítkovicích? Je možné uvést více zdrojů najednou.
Vyberte 1-4 možnosti
9. Znáte své zvolené zástupce? Uveďte alespoň jedno jméno ze současných zvolených zástupců městského obvodu. (starosta, místostarosta, radní, zastupitelé)
10. Jak hodnotíte práci současných zvolených zástupců (starosta, místostarosta, radní, zastupitelé) městského obvodu ve Vítkovicích?
11. Pozorujete nějaké změny ve Vítkovicích?